Twoja Szansa na Przedsiębiorczość - III Edycja

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o

 

Informujemy, iż w dniu 1 czerwca 2018 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

 

 

Opublikowano: 15.05.2018

 

 

 

 

Wniosek rozliczeniowy uczestnika projektu – wsparcie finansowe – do pobrania (word)

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odpowiedzialności karnej – deklaracja sprzedawcy – do pobrania (word)

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odpowiedzialności karnej – Cena rynkowa – do pobrania (word)

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o odpowiedzialności karnej – Zakup od rodziny – do pobrania (word)

 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 0 Urząd skarbowy – do pobrania (word)

 

Oświadczenie o byciu podatnikiem VAT

 

Oświadczenie o nie byciu podatnikiem VAT

 

 

 

 

 

Opublikowano 07.02.2018

OSTATECZNA LISTA UP

 KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III EDYCJA”

 OSOBY POZOSTAŁE

                                                                                          

Lp.

Numer BP

PKT

1

29/BP/II

89,50

2

11/BP/II

88,00

3

32/BP/II

85,50

4

25/BP/II

85,00

5

01/BP/II

85,00

6

16/BP/II

84,50

7

07/BP/II

84,50

8

34/BP/II

84,00

9

55/BP/II

83,50

10

44/BP/II

83,50

11

41/BP/II

83,00

12

33/BP/II

82,50

13

40/BP/II

82,50

14

49/BP/II

82,00

15

10/BP/II

81,50

16

37/BP/II

80,50

17

13/BP/II

80,50

18

45/BP/II

80,00

19

05/BP/II

80,00

20

46/BP/II

80,00

21

03/BP/II

79,50

22

06/BP/II

79,50

23

51/BP/II

79,00

24

42/BP/II

79,00

25

12/BP/II

78,50

26

35/BP/II

78,50

27

36/BP/II

78,00

28

18/BP/II

78,00

29

52/BP/II

78,00

30

30/BP/II

78,00

31

27/BP/II

77,50

32

02/BP/II

77,50

33

47/BP/II

77,00

34

08/BP/II

77,00

35

28/BP/II

75,50

36

38/BP/II

75,00

 

LISTA REZERWOWA UP
„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III EDYCJA”
            OSOBY POZOSTAŁE 

 

Lp.

Numer BP

PKT

1

43/BP/II

74,50

2

53/BP/II

74,00

3

50/BP/II

73,50

4

24/BP/II

73,00

5

21/BP/II

72,00

6

39/BP/II

71,00

7

54/BP/II

70,50

8

23/BP/II

70,00

9

15/BP/II

70,00

10

48/BP/II

68,50

11

26/BP/II

68,50

12

14/BP/II

67,50

13

20/BP/II

61,50

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

Opublikowano: 18.01.2018

 

                                               LISTA RANKINGOWA

OCENA BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III EDYCJA”

OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA

L.p.

Numer BP

PKT

1

22/BP/II

88,50

2

09/BP/II

86,00

3

04/BP/II

79,50

4

19/BP/II

79,50

5

31/BP/II

79,00

6

17/BP/II

76,00

 Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 6 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

OCENA BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III EDYCJA” OSOBY POZOSTAŁE

L.p.

Numer BP

PKT

1

29/BP/II

89,50

2

11/BP/II

88,00

3

32/BP/II

85,50

4

25/BP/II

85,00

5

01/BP/II

85,00

6

16/BP/II

84,50

7

07/BP/II

84,50

8

34/BP/II

84,00

9

55/BP/II

83,50

10

44/BP/II

83,50

11

41/BP/II

83,00

12

33/BP/II

82,50

13

40/BP/II

82,50

14

49/BP/II

82,00

15

10/BP/II

81,50

16

37/BP/II

80,50

17

13/BP/II

80,50

18

45/BP/II

80,00

19

05/BP/II

80,00

20

46/BP/II

80,00

21

03/BP/II

79,50

22

06/BP/II

79,50

23

51/BP/II

79,00

24

42/BP/II

79,00

25

12/BP/II

78,50

26

35/BP/II

78,50

27

36/BP/II

78,00

28

18/BP/II

78,00

29

52/BP/II

78,00

30

30/BP/II

78,00

31

27/BP/II

77,50

32

02/BP/II

77,50

33

47/BP/II

77,00

34

08/BP/II

77,00

35

28/BP/II

75,50

36

38/BP/II

75,00

37

43/BP/II

74,50

38

53/BP/II

74,00

39

50/BP/II

73,50

40

39/BP/II

72,00

41

48/BP/II

71,50

42

21/BP/II

71,00

43

23/BP/II

70,50

44

24/BP/II

70,50

45

54/BP/II

70,50

46

26/BP/II

70,00

47

15/BP/II

70,00

48

14/BP/II

67,50

49

20/BP/II

66,50

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 23 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 24 do nr 36 listy rankingowej zostają wstępnie zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

 Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 37 do nr 49 listy rankingowej zostają umieszczeni na liście rezerwowej.

Uczestnik, którego biznesplan został odrzucony ma możliwość złożenia do PAKD Sp. z o. o. wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez uczestnika projektu  w formie pisemnej  5 dni od daty informacji o odrzuceniu wniosku.

 

 

 

 

Opublikowano 10.01.2018

 

Wniosek rozliczeniowy uczestnika projektu - wsparcie finansowe

 

Załącznik Nr 1 - Deklaracja/oświadczenie sprzedawcy

 

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

 

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

 

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

 


Rozliczanie wsparcia finansowego

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w teczce zawieszkowej w 1 egzemplarzu.

 

 

Opublikowano 18.12.2017

 

INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

PAKD Sp. z  o. o. informuje uczestników projektu „Twoja szansa na przedsiębiorczość III edycja”, że z dniem 18.12.2017 nastąpiła zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości polegająca na usunięciu  z regulaminu następujących zapisów znajdujących się w §2 -Wydatkowanie środków wsparcia finansowego, w punktach 4 i 5:

 

4.            Podatek VAT poniesiony w związku z wydatkowaniem wsparcia jest kwalifikowalny zawsze niezależnie od tego czy uczestnik projektu ma możliwość jego odzyskania.

 

5.            Obowiązek przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez uczestnika projektu będącego płatnikiem VAT dotyczy zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również środków finansowych przyznanych w ramach wsparcia pomostowego.

 

W załączeniu nowy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - do pobrania (pdf)

 

 

Opublikowano: 18.12.2017

 

 

INFORMACJA O TERMINIE NABORU  BIZNES PLANÓW

 

W związku z zakończeniem udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego w dniu 16.12.2017 r.

informujemy, iż biznes plany na okres dwóch lat działalności firmy należy składać

w Biurach Projektu:

Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 49,  pok. 9

lub

Kielce ul. Warszawska 34/609

 

w nieprzekraczalnym terminie:

od 20.12.2017r. do 05.01.2018 r.

od poniedziałku do piątku  w godzinach  9.00 – 14.00

 

Biznes plany wraz z załącznikami składa się osobiście w 2 egzemplarzach/kompletach w tym jeden oryginał i jedna kopia (dopuszczalne jest złożenie 2 oryginalnych egzemplarzy) w twardych okładkach trwale zszytych w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD (w wersji PDF) opisanej nazwą projektu.

 

 

 

 

 

Opublikowano 16.10.2017r.

 

 

Rozliczanie wsparcia pomostowego

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w teczce zawieszkowej w 1 egzemplarzu.

Przypominamy iż zgodnie z § 5 ust. 2 umowy o przyznanie wsparcia pomostowego "Warunkiem wypłaty każdej kolejnej rat miesięcznej wsparcia pomostowego jest rozliczenie przez Uczestnika projektu uprzednio otrzymanej raty wsparcia pomostowego”.

 

Wniosek rozliczeniowy uczestnika projektu - do pobrania

 

Oświadczenie dotyczące wydatkowania środków w ramach wsparcia finansowego - do pobrania

Opublikowano: 11.10.2017

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III Edycja”

KOBIETY

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

1

13/II/K

104,50

 

2

04/II/K/R

100,00

Osoba odchodząca z rolnictwa

3

45/II/K

99,50

 

4

03/II/K

98,00

 

5

08/II/K

97,50

 

6

46/II/K

96,00

 

7

18/II/K

95,50

 

8

43/II/K

94,50

 

9

07/II/K

94,50

 

10

19/II/K

94,50

 

11

14/II/K

94,00

 

12

02/II/K/R

94,00

Osoba odchodząca z rolnictwa

13

24/II/K

93,50

 

14

09/II/K

93,50

 

15

26/II/K

93,00

 

16

28/II/K

92,50

 

17

10/II/K

92,50

 

18

27/II/K

92,50

 

19

01/II/K/R

92,00

Osoba odchodząca z rolnictwa

20

38/II/K

91,50

 

21

06/II/K

91,00

 

22

31/II/K

89,00

 

23

30/II/K

89,00

 

24

11/II/K

89,00

 

25

48/II/K

89,00

 

26

44/II/K

88,50

 

27

16/II/K

88,00

 

28

41/II/K

87,50

 

29

42/II/K

87,50

 

30

03/II/K/R

87,50

Osoba odchodząca z rolnictwa

31

20/II/K

87,00

 

 

REZERWOWA LISTA RANKINGOWA

  Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

32

32/II/K

86,50

 

33

39/II/K

86,00

 

34

15/II/K

86,00

 

35

40/II/K

86,00

 

36

05/II/K

85,50

 

37

02/II/K

85,50

 

38

12/II/K

85,50

 

39

01/II/K

83,00

 

40

35/II/K

82,50

 

41

29/II/K

81,50

 

42

17/II/K

81,00

 

43

47/II/K

79,50

 

44

25/II/K

78,50

 

45

04/II/K

78,00

 

46

37/II/K

76,50

 

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK  NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

(uzyskanie mniej niż 42 pkt. z części II Formularza rekrutacyjnego)

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

47

33/II/K

79,50

 

48

22/II/K

76,50

 

49

36/II/K

74,00

 

50

23/II/K

72,00

 

51

34/II/K

70,00

 

52

21/II/K

69,50

 

 

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III Edycja”

MĘŻCZYŹNI

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

1

35/II/M

102,00

 

2

22/II/M

100,50

 

3

30/II/M

96,50

 

4

10/II/M

96,00

 

5

01/II/M/R

96,00

Osoba odchodząca z rolnictwa

6

21/II/M

95,50

 

7

34/II/M

94,50

 

8

01/II/M

94,00

 

9

24/II/M

94,00

 

10

28/II/M

93,50

 

11

41/II/M

93,50

 

12

09/II/M

93,00

 

13

26/II/M

93,00

 

14

12/II/M

92,50

 

15

27/II/M

92,00

 

16

06/II/M/R

92,00

Osoba odchodząca z rolnictwa

17

02/II/M

91,50

 

18

37/II/M

91,50

 

19

42/II/M

91,50

 

20

13/II/M

91,00

 

21

03/II/M/R

91,00

Osoba odchodząca z rolnictwa

22

07/II/M/R

89,50

Osoba odchodząca z rolnictwa

23

19/II/M

89,50

 

24

36/II/M

89,00

 

25

05/II/M

89,00

 

 

 

 

REZERWOWA LISTA RANKINGOWA

 Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

26

11/II/M

88,50

 

27

08/II/M

88,00

 

28

16/II/M

88,00

 

29

44/II/M

87,50

 

30

38/II/M

87,00

 

31

33/II/M

87,00

 

32

29/II/M

86,00

 

33

32/II/M

85,00

 

34

31/II/M

84,00

 

35

40/II/M

84,00

 

36

45/II/M

84,00

 

37

43/II/M

83,00

 

38

07/II/M

82,50

 

39

04/II/M/R

82,50

Osoba odchodząca z rolnictwa

40

14/II/M

81,00

 

41

05/II/M/R

80,00

Osoba odchodząca z rolnictwa

42

39/II/M

79,00

 

43

04/II/M

77,50

 

44

06/II/M

72,00

 

45

15/II/M

72,00

 

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW  NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

(uzyskanie mniej niż 42 pkt. z części II Formularza rekrutacyjnego)

 Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

46

17/II/M

83,50

 

47

02/II/M/R

75,50

Osoba odchodząca z rolnictwa

48

03/II/M

75,00

 

49

20/II/M

75,00

 

50

23/II/M

75,00

 

51

18/II/M

74,00

 

52

25/II/M

71,50

 

 

 

Opublikowano 02.10.2017

Zaproszenie do składania ofert na realizację Doradztwa Pomostowego
w ramach projektu:

„Twoja szansa na przedsiębiorczość III edycja”

  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy Działania RPSW.10.04.00 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania RPSW.10.04.02 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)

 

Zaproszenie do pobrania - (pdf)

 

Opublikowano 20.09.2017

OSTATECZNA LISTA UP

 

KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

 

 „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III EDYCJA”

 OSOBY POZOSTAŁE

                                                                                          

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1

44/BP/I

89,00

2

12/BP/I

88,50

3

34/BP/I

87,50

4

10/BP/I

87,00

5

03/BP/I

86,50

6

11/BP/I

85,50

7

48/BP/I

85,50

8

17/BP/I

85,50

9

26/BP/I

85,00

10

30/BP/I

84,50

11

02/BP/I

84,50

12

19/BP/I

84,00

13

05/BP/I

84,00

14

39/BP/I

84,00

15

20/BP/I

82,50

16

08/BP/I

82,00

17

16/BP/I

82,00

18

37/BP/I

81,00

19

25/BP/I

80,00

20

51/BP/I

79,50

21

47/BP/I

79,50

22

29/BP/I

79,50

23

33/BP/I

79,50

24

55/BP/I

79,00

25

28/BP/I

78,50

26

01/BP/I

78,00

27

43/BP/I

78,00

28

42/BP/I

77,00

29

41/BP/I

77,00

30

23/BP/I

77,00

31

46/BP/I

75,00

32

13/BP/I

74,00

33

53/BP/I

74,00

34

49/BP/I

73,50

35

32/BP/I

72,50

 

LISTA REZERWOWA UP
„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III EDYCJA”
            OSOBY POZOSTAŁE 

 

1

06/BP/I

71,50

2

04/BP/I

70,50

3

36/BP/I

70,00

4

09/BP/I

69,50

5

27/BP/I

69,00

6

52/BP/I

68,50

7

50/BP/I

67,50

8

35/BP/I

67,00

9

14/BP/I

67,00

10

24/BP/I

66,50

11

15/BP/I

66,00

12

54/BP/I

65,50

13

40/BP/I

63,00

 

 

 

 

 

Opublikowano: 30.08.2017

                                               LISTA RANKINGOWA

OCENA BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III EDYCJA”

OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA

 

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1

38/BP/I

87,00

2

07/BP/I

84,00

3

22/BP/I

78,00

4

18/BP/I

78,00

5

21/BP/I

69,50

6

31/BP/I

67,50

7

45/BP/I

61,00

 

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 7 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

OCENA BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III EDYCJA” OSOBY POZOSTAŁE

    

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1

44/BP/I

89,00

2

12/BP/I

88,50

3

34/BP/I

87,50

4

10/BP/I

87,00

5

03/BP/I

86,50

6

11/BP/I

85,50

7

48/BP/I

85,50

8

17/BP/I

85,50

9

26/BP/I

85,00

10

30/BP/I

84,50

11

02/BP/I

84,50

12

19/BP/I

84,00

13

05/BP/I

84,00

14

39/BP/I

84,00

15

20/BP/I

82,50

16

08/BP/I

82,00

17

16/BP/I

82,00

18

37/BP/I

81,00

19

25/BP/I

80,00

20

51/BP/I

79,50

21

47/BP/I

79,50

22

29/BP/I

79,50

23

33/BP/I

79,50

24

55/BP/I

79,00

25

28/BP/I

78,50

26

01/BP/I

78,00

27

43/BP/I

78,00

28

42/BP/I

77,00

29

41/BP/I

77,00

30

23/BP/I

77,00

31

46/BP/I

75,00

32

13/BP/I

74,00

33

53/BP/I

74,00

34

49/BP/I

73,50

35

32/BP/I

72,50

36

06/BP/I

71,00

37

04/BP/I

70,50

38

36/BP/I

70,00

39

09/BP/I

69,50

40

27/BP/I

69,00

41

52/BP/I

68,50

42

50/BP/I

67,50

43

35/BP/I

67,00

44

14/BP/I

67,00

45

24/BP/I

66,50

46

15/BP/I

66,00

47

54/BP/I

65,50

48

40/BP/I

63,00

 

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 22 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 23 do nr 35 listy rankingowej zostają wstępnie zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

 Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 36 do nr 48 listy rankingowej zostają umieszczeni na liście rezerwowej.

Uczestnik, którego biznesplan został odrzucony ma możliwość złożenia do PAKD Sp. z o. o. wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez uczestnika projektu  w formie pisemnej  5 dni od daty informacji o odrzuceniu wniosku.

 

 

 

 

 

Opublikowano: 16.08.2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

PODKARPACKA AGENCJA

KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O. O.  

OGŁASZA II EDYCJĘ NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU

 

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość III edycja” 

 

Projekt adresowany jest do osób fizycznych, które ), które uczą się lub zamieszkują
w rozumieniu KC w woj. świętokrzyskim na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto Kielce i następujące gminy powiatu kieleckiego: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk), nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

 Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 

- poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • kobiety, 

  • osoby po 50 r. życia,

  • z niepełnosprawnościami,

  • długotrwale bezrobotne,

  • niskowykwalifikowane,

lub

- odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, niskowykwalifikowani), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

  

Proces rekrutacji rozpocznie się

od 30.08.2017 r. i trwać będzie do 12.09.2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać  z zakładki "Rekrutacja" strony internetowej projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 

- osobiście w Biurach Projektu (wraz z dowodem osobistym);

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Fałata 18; 25-312 Kielce ul. Warszawska 34/618

- e-mailowo (kandydat przesyła wypełniony formularz rekrutacyjny na wskazany na stronie internetowej projektu adres i w ciągu 3 dni musi się zgłosić osobiście do jednego z biur projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia oryginałów wymaganych zaświadczeń, nie później jednak jak w ostatnim dniu naboru).

 

Biura Projektu:

25-312 Kielce ul. Warszawska 34/609 i 610

tel: 508 030 704

czynne  poniedziałek - piątek

w godz. 8.00-15.00

26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Fałata 18

tel: 510 931 343

czynne  poniedziałek - piątek

w godz. 8.00-14.00  

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Strona internetowa: www.tsp3.pakd.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty bądź e-mailowy.

 

 

Opublikowano: 31.07.2017r.


INFORMACJA O TERMINIE
NABORU  BIZNES PLANÓW W PROJEKCIE
PN.,, TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III EDYCJA”

 

W związku z zakończeniem udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego 
w dniu 28.07.2017 r.

informujemy, iż biznes plany na okres dwóch lat działalności firmy należy składać

w Biurach Projektu:

Skarżysko-Kamienna, ul. Fałata 18

lub

Kielce ul. Warszawska 34/618 

w nieprzekraczalnym terminie:

od 01.08.2017r. do 14.08.2017 r.

od poniedziałku do piątku  w godzinach  9.00 – 14.00

 

Biznes plany wraz z załącznikami składa się osobiście w 2 egzemplarzach/kompletach
w tym jeden oryginał i jedna kopia (dopuszczalne jest złożenie 2 oryginalnych egzemplarzy) w twardych okładkach trwale zszytych w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD (w wersji PDF) opisanej nazwą projektu.

 

 

 

 

Opublikowano: 26.05.2017

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III Edycja”

KOBIETY

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

1

41/I/K

98

 

2

5/I/K

97,5

 

3

21/I/K

96,5

 

4

03/I/K/R

96

Osoba odchodząca z rolnictwa

5

15/I/K

96

 

6

02/I/K/R

95,5

Osoba odchodząca z rolnictwa

7

2/I/K

95,5

 

8

43/I/K

95,5

 

9

16/I/K

93,5

 

10

4/I/K

92,5

 

11

9/I/K

92

 

12

37/I/K

91,5

 

13

12/I/K

90,5

 

14

8/I/K

89,5

 

15

39/I/K

89,5

 

16

42/I/K

89

 

17

38/I/K

88,5

 

18

6/I/K

88,5

 

19

01/I/K/R

87

Osoba odchodząca z rolnictwa

20

10/I/K

86,5

 

21

20/I/K

86,5

 

22

4/I/K/R

86

Osoba odchodząca z rolnictwa

23

23/I/K

85,5

 

24

36/I/K

83,5

 

25

11/I/K

82

 

26

31/I/K

82

 

27

18/I/K

81,5

 

28

27/I/K

80,5

 

29

40/I/K

79

 

30

3/I/K

79

 

31

24/I/K

79

 

 

REZERWOWA LISTA RANKINGOWA

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

1

33/I/K

78,5

 

2

22/I/K

78,5

 

 

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK  NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

(uzyskanie mniej niż 60 pkt. z oceny Formularza rekrutacyjnego lub mniej niż 42 pkt.        

z części II Formularza rekrutacyjnego)

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

 

1

7/I/K

75,5

 

2

13/I/K

74,5

 

3

34/I/K

74